Ψηφιακές εκτυπώσεις βιβλίων και βιβλιοδεσία

Μια από τις πιο βασικές υπηρεσίες μας είναι η ψηφιακή εκτύπωση βιβλίων και η
βιβλιοδεσία. Με την τεχνογνωσία ως το βασικό εργαλείο κάνουμε παραγωγή εκτυπώσεων
βιβλίων μικρών και μεσαίων ποσοτήτων. Με την ψηφιακή εκτύπωση των βιβλίων έχετε
άριστη ποιότητα στις φωτογραφίες σας.

Αφίσες &  φάκελοι

Άμεση εκτύπωση αφισών σε όλα τα μεγέθη , καθώς, επίσης, εκτυπώσεις φακέλων
αλληλογραφίας σε δεκάδες σχέδια, σε καλές τιμές και προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

Leave a reply